top of page

Inkluderande insikter

Inclusive Views är en panel & community som tar fram insikter från människor med internationell bakgrund i Sverige. 

Då 25 % av den svenska befolkningen har utländsk bakgrund tycker vi att det är angeläget att fånga upp fördjupad kunskap om denna mångsidiga målgrupp genom inkluderande marknadsundersökningar. 

Vår mångkulturella panel & community är en plattform där människor med internationell bakgrund kan uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka samhällsfrågor och kommersiella beslut. 

diversity_blue.jpg

Grundläggande statistik

25%

av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund

20%

av Sveriges befolkning är födda utomlands 

53%

av befolkningen med utländsk bakgrund bor i storstadsområdena 

En viktig målgrupp

Vårt mål är att demokratisera marknads- och opinionsundersökningar i Sverige och att bidra till ett mer inkluderande samhälle som kan vara av fördel för alla. 

Inclusive Views panel & community speglar den etniska och kulturella mångfalden i Sverige. Vi erbjuder en plattform där våra medlemmar kan få inflytande över beslutsfattande och ge uttryck för sina tankar och åsikter.

Gemenskap Inclusive views

Vårt arbetssätt

Omsorgsfullt rekryterad panel 

Vår panel & community är omsorgsfullt uppbyggd genom olika rekryteringsmetoder, skräddarsydda för vår mångsidiga målgrupp. 

Vi tillämpar kvalitetsmässigt hög standard för vår panel & community, med hänsyn till både våra panelmedlemmar och våra kunders önskemål. 

Vi erbjuder en pålitlig representation av den svenska befolkningen med invandrarbakgrund, enligt den senaste statistiken vad gäller kön, ålder, boenderegion, samt ursprungsregion. 

Inclusive Views arbetar helt i enlighet med GDPR och följer alla standarder och rekommendationer relaterade till marknadsundersökningsbranschen.

mångfaldspanel Inclusive Views

Språkanpassade undersökningar

Våra språkanpassade undersökningar underlättar för våra panelmedlemmar och hjälper oss att samla in och leverera träffsäkra och pålitliga resultat.

Vi är experter på vår målgrupps mångfald och hjälper företag och organisationer att hitta de mest lämpliga uppläggen, metoderna och frågorna till sina undersökningar.

Vår panel & community kan användas till ett stort urval av studier, från kvalitativa till kvantitativa undersökningar, från fokusgrupper och UX-/användartester till marknadsundersökningar, produkttester och opinionsmätningar. 

språkanpasssade undersökningar Inclusive Views

Passion för mångfald, arbete för inkludering

Vi tror att inkluderande marknads- och opinionsundersökningar är ett måste och att vår bransch behöver ta hänsyn till den ökande mångfalden bland befolkningen.

Vårt mål är att erbjuda tillgång till, och insikter från, kulturella och etniska grupper som inte traditionellt täcks av paneler och undersökningsföretag i Sverige. 

Med vår expertis i marknads- och opinionsundersökningar och en drivkraft att bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle, vill vi demokratisera branschen genom att ta mångfalden till beslutsfattarna i såväl kommersiella som offentliga sammanhang.

mångfald och inkludering Inclusive Views

En mångfaldspanel som främjar inkludering 

diversity_darkgreen.jpg

Gör skillnad – 
Gå med i vår panel!

Ge uttryck åt dina åsikter. Påverka.

Få ersättning.

bottom of page