top of page

Mångfaldsbaserade undersökningar och insikter

Vår mångfaldsinriktade panel & community är kärnan i vårt erbjudande. Våra produkter är utformade för att uppfylla behov och önskemål som passar till olika typer av kunder, sammanhang och syften.

Vi samlar in data med precision och tillförlitlighet, och levererar kunskap och insikter om mångfald och inkludering som kan underbygga välgrundade beslut.

diversity_green.jpg

Panel & Community

Vår webbaserade panel & community speglar mångfalden i Sverige. Det är en demokratisk plattform där våra medlemmar kan uttrycka sina åsikter och tankar. 

Vi kommer att föreslå de mest passande frågorna för målgruppen utifrån vår omfattande kunskap om kulturella skillnader, undersökningsmetodik och design.

Att använda svar från våra panelmedlemmar i undersökningar medför ett beslutsfattande där olika perspektiv integreras.

Skräddarsydda studier

Vi är ett komplett analys- och insiktsföretag, specialiserade på att arbeta med mångfaldsfrågor och med en online-mångfaldspanel. 

 

Vi tar hand om hela processen, från design och metodik till datainsamling, dataanalys och insikter.

Vi jobbar med både kvalitativa och kvantitativa studier. Vårt expertteam är redo att starta din nästa marknadsundersökning, opinionsmätning, UX-/användartest eller produkttest.

Trendrapporter

För att fånga upp de mest relevanta trenderna följer vi kontinuerligt aktuell debatt och händelser och lyssnar regelbundet på våra panelmedlemmars åsikter.

Våra trendrapporter är relevanta utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv och kan användas inom många branscher. 

Syftet med våra trendrapporter är att samla in och sprida fakta och inkluderande insikter som kan lätt integreras i långsiktiga strategier för offentliga och kommersiella verksamheter. 

Profildata

Vi samlar in en mängd bakgrundsdata från våra panelmedlemmar. Profildatan innehåller demografi, konsumtion, intressen, hobbys och attityder och uppdateras regelbundet.

Profildatan är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få insikter från specifika målgrupper och kan användas för att få kunskap om marknaden eller kundsegmentering.

Profildata kan även användas som ett komplement till skräddarsydda undersökningar för att hålla nere antalet frågor.

Vill du veta mer?

bottom of page