top of page

Villkor

1. Registrering

Du får endast skapa ett konto och registrera dig och i Inclusive Views undersökningspanel en gång. Vi kommer att kontrollera att den angivna informationen stämmer. Om du anger felaktig information eller skapar flera konton har vi rätt exkludera dig som medlem.

2. Medlemskap

För att vara med i vår panel ska du vara bosatt i Sverige och över 15 år. Ditt medlemskap är gratis och icke-bindande och du kan avsluta det när du vill. 


Inclusive Views skickar ut inbjudan till våra undersökningar via e-post. Vi väljer deltagare slumpmässigt och/eller utifrån vissa krav på målgrupp. Om du har blivit inbjuden att delta i undersökningar men inte genomfört någon av dessa under 6 månader kommer vi att klassificera dig som inaktiv. Om du inte bekräftar ditt intresse av att fortsätta vara medlem kommer du att tappa alla dina intjänade poäng som du inte har löst in.


För att avsluta ditt medlemskap ska du kontakta oss på panel@inclusiveviews.se. När ditt medlemskap avslutas raderar vi all din personliga data

3. Våra undersökningar

Så snart din profil passar en viss undersökning kommer du att få en inbjudan på mejl. I inbjudan kommer du att få information om undersökningen, som:

  • undersökningslängd – antal minuter det uppskattas att det tar att genomföra undersökningen,

  • antal poäng du kommer att få,

  • hur länge undersökningen är tillgänglig.


Det är frivilligt att delta i våra undersökningar. 


Det finns dock tillfällen när du inte kommer att kunna få avsluta vissa undersökningar.

  • Du passar inte in i målgruppen – i vissa undersökningar kanske vi behöver en väldigt specifik målgrupp, t ex personer som äger ett specifikt bilmärke eller konsumerar/använder en viss produkt. Vanligtvis ställs ett par frågor för att försäkra oss om att du hör till den önskade målgruppen. 

  • Vi har redan uppnått önskat antal respondenter för en viss undersökning – om detta är fallet får du ett meddelande om det.

 

Det är viktigt att besvara frågorna i våra undersökningar utan inflytande från andra personer, utifrån din kunskap och dina tankar. Inclusive Views kommer att exkludera deltagare i undersökningar och även säga upp medlemskapet i panelen för dem som svarar på ett olämpligt sätt.


Våra undersökningar är skyddade av upphovsrätten. Kopiering och distribution av innehåll såsom texter, bilder, diagram eller ljud är inte tillåten utan upphovsmannens tillstånd.

4. Ersättning

Vår ersättningsmodell bygger på ett poängsystem. Varje gång du besvarar och avslutar en undersökning får du poäng. Antalet poäng du samlar ihop är beroende av:

  • hur många undersökningar du avslutar.

  • undersökningens längd. 


Du får komplett ersättning endast för avslutade undersökningar. Undersökningar som du inte kan avsluta för att du inte passar i målgruppen ger 2 poäng. Om du avbryter en undersökning får du ingen ersättning.

bottom of page